Jose Simon

Jose Simon Quotes and Sayings


Jose Simon

In Mexico we have a word for sushi: Bait. ~Jose Simon